Wszelkie prawa zastrzeżone

Pracownia architektoniczna PLUS zachowuje wszystkie prawa do kopiowania wszelkich tekstów, graficznych reprezentacji publikowanych na stronie www.passivedesign.pl i niniejszym autoryzuje elektroniczne kopiowanie przez użytkownika opublikowanych tu dokumentów jedynie w celu przeglądania informacji. Użytkownikowi nie wolno powielać, modyfikować lub w inny sposób zmieniać jakichkolwiek plików zamieszczonych na tej stronie internetowej w celu ich rozpowszechniania, lub drukować informacje tu zawarte bez uprzedniego uzyskania na to pisemnej zgody od firmy PLUS. Poza przypadkami wyraźnie określonymi powyżej, żadna z informacji tu zawartych nie może być interpretowana jako nadająca jakąkolwiek licencję czy też prawo do powielania treści i znaku firmowego w ramach praw autorskich należących do firmy PLUS.

Passive Design i odpowiadający znak firmowy, jak również tożsamość korporacyjna tutaj użyte są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PLUS i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody.

biuro@architekciplus.pl