Technologia w Domu Pasywnym.

Ocieplając, uszczelniając, dbając o detale budynku obniżamy jego zapotrzebowanie na ciepło, a co za tym idzie znacznie obniżamy koszty użytkowania. Dodatkowo Dom Pasywny może korzystać z nowoczesnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, przydomowych elektrowni wiatrowych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dla cześci składowych Domu Pasywnego:

Konstrukcja

• Ściany.
Ze względu na konieczność uzyskania bardzo dobrego współczynnika przenikania ciepła U = ~ 0,10-0,15 W/m2K ściany muszą mieć około 30 cm materiału termoizolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła lambda ~ 0,032 W/mK. Nie ma większego znaczenia dla współczynnika U ściany z jakiego materiału wykonamy konstrukcję ściany. Może ona być wykonana z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, w konstrukcji drewnianej, szkieletowej bądź wylewana z żelbetu. Warto więc zainwestować w dobrą termoizolację - odpowiedni styropian, polistyren ekstrudowany wełna mineralna lub inny nowoczesny materiał - a ścianę wybudować z materiału, który będzie spełniał dodatkowo inne niż izolacyjność, a konieczne wymagania dla ścian (powieszenie szafek itd.)

• Dach.
Pokrycie dachu, które często stanowi o wyglądzie budynku, nie wpływa na jakość Domu Pasywnego. Można dom pokryć dachówką, blachą lub innym materiałem. Istotna jest warstwa termoizolacji. Można stosować tradycyjny dach o konstrukcji drewnianej przy zachowaniu grubości termoizolacji z wełny mineralnej 30-40 cm, ewentualnie zastosować nowoczesne płyty termoizolacyjne mocowane na krokwie.

• Podłoga na gruncie.
Ważnym elementem Domu Pasywnego jest odpowiednie docieplenie budynku od strony gruntu. Płytę posadzki na gruncie należy zabezpieczyć od zewnątrz płytami styropianowymi względnie polistyrenem ekstrudowany lub innym nowoczesnym materiałem.

Okna

• Okna w domu pasywnym muszą mieć współczynnik przenikania ciepła U<= 0,8 [W/m2K]. Im mniejszy współczynnik U tym mniej energii ucieka z domu zimą i mniej się dostaje latem. By osiągnąć taki współczynnik należy zastosować okna trójszybowe.

• Dodatkowo dobierając okna o odpowiednio wysokim współczynniku g (jest to stopień całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego oraz energii wcześniej zaabsorbowanej przez szkło. Podaje się go w procentach [%]. Im większa jest wartość współczynnika g, tym większe są pasywne zyski energetyczne - pomieszczenie bardziej się nagrzewa.) możemy w sposób pasywny zyskać energię (ciepło słoneczne). Wartość współczynnika g nie może być za wysoka, gdyż może to powodować zbyt duże nagrzanie pomieszczeń latem. Przyjmuje się, że optymalna wartość współczynnika g to ~ 50%. Ważnym elementem okna, prócz szyby jest rama. Okna spełniające wymogi Domu pasywnego maja w ofercie producenci stolarki z PCV, aluminium jak i drewna.

• Okna, ze względu na unikanie powstania mostków termicznych, muszą być montowane w grubości termoizolacji a nie jak tradycyjnie się to wykonuje w grubości muru. Okno należy montować z luzem, potem uszczelniać odpowiednimi foliami (paroprzepuszczlną od zewnątrz i paroszczelną od wewnątrz) i pianką względnie taśmą rozprężną.

Infrastruktura

• Ogniwa fotowaltaiczne.
Ogniwa fotowoltaiczne zamieniają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. Jest to technologia dzięki której możemy całkowicie uniezależnić się od dostaw energii elektrycznej z przyłącza do sieci. Takie radykalne rozwiązanie jest jednak bardzo drogie i nieopłacalne. Natomiast zamontowanie kilku paneli dachowych może odciążyć zużycie energii elektrycznej za którą płacimy.

• Kolektory słoneczne.
Ważnym i przydatnym elementem Domu Pasywnego jest możliwość pozyskania energii z promieniowania słonecznego. Ze względu na położenie geograficzne Polski możemy pozyskać tylko ograniczoną ilość energii. Kolektory słoneczne wykorzystuje się do ogrzewania wody użytkowej. Stosuje się również insatlacje dualne, w których kolektory słoneczne współpracują z np. kotłem gazowym przy ogrzewaniu wody użytkowej w okresach słabego nasłonecznienia. Moża również wspomagać kolektorami słonecznymi centralne ogrzewanie. Istotne dla montowania kolektorów słonecznych jest usytuowanie budynku, analiza jego nasłonecznienia w ciągu roku i możliwość zamontowania na południowej połaci dachu (skierowanie kolektora na południe powinno się mieścić w granicach błędu = ±15°).

• Pompa ciepła.
Pompa ciepła to ekologiczne i nowoczesne źródło energii - korzysta z energii cieplnej znajdującej się w powietrzu, wodzie i gruncie. Dzięki tej technologii można ogrzewać dom i podgrzewać wodę użytkową. Pompa ciepła potrzebuje stosunkowo mało energii elektrycznej do swojego działania co sprawia, że eksploatacja jest zawsze tańsza od ogrzewania kotłami gazowymi, olejowymi czy też prądem. Dodatkowo zaletą pompy ciepła jest możliwość tzw chłodzenia pasywnego. Opcja chłodzenia pasywnego jest możliwa przy gruntowych (solanka/woda) i wodnych (woda/woda) pompach ciepła. Niestety koszty inwestycji są wciąż bardzo duże.

• Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
W związku z brakiem wentylacji grawitacyjnej i szczelnością budynku konieczne jest w Domu Pasywnym zaprojektowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła tzw rekuperatorem. Ogólnie instalacja wentylacji mechanicznej działa na zasadzie kanałów nawiewnych i wywiewnych połączonych centralą wentylacyjną nazywaną rekuperatorem. W rekuperatorze zachodzi wymiana ciepła pomiędzy wywiewanym a świeżym powietrzem. Sprawna instalacja osiąga sprawność wymiennika ciepła na poziomie 80%. Wariantem instalacji wentylacji mechanicznej jest zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC). Dzięki zastosowaniu GWC świeże powietrze zasysane przez rekuperator przepływa przez grunt i jest wstępnie ogrzewane o klika do kilkanaście stopni co przyczynia się do zmniejszenie zużycia energii do jego ogrzania.

Projektując dla Państwa Dom Pasywny staramy się zastosować najlepsze rozwiązania, które sprawią by koszty użytkowania budynku były jak najmniejsze. Należy jednak pamiętać o tym, że im bardziej energooszczędny dom, im mniej ciepła traci przez ściany, dach i podłogę tym mniej opłacalne jest inwestowanie w drogie technologie (pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne itp.). Jedyną konieczną inwestycją w nowoczesne technologie jest instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepłego powietrza (rekuperacją). Do ewentualnego podgrzania domu w mroźne dni oraz do podgrzania ciepłej wody wystarczą podgrzewacze elektryczne lub normalna instalacja c.o. i c.c.w. z piecem gazowym lub olejowym. Reasumując najważniejsze cechy domu pasywnego to ciepłe ściany i dach, okna oraz brak mostków termicznych a nie najnowsze technologie pozyskiwania energii z ziemi, słońca i wiatru.