Pięć zasad domu pasywnego.

Projekty, które powstają w naszej pracowni, rozpatrujemy pod kątem poniższych zasad, jednakże nie kierujemy się ślepo wytycznymi dla domów pasywnych. Dążymy do kompromisu pomiędzy dobrą architekturą, przyjazną dla człowieka ze względu na ergonomię, estetykę i formę, zgodną z zasadami projektowania a nowoczesnymi technologiami i wymaganiami energooszczędności. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy ocenić i doradzić co w konkretnej sytuacji jest konieczne a z czego możemy zrezygnować.

Odpowiednia orientacja domu na działce względem stron świata.

• Najkorzystniej, gdy najdłuższa ściana budynku znajduje się na osi wschód-zachód i jest od strony południowej (warunek nie zawsze możliwy do spełnienia ze względu na wąskie działki w Polsce).

• Odpowiednia odległość budynku od sąsiednich domów - ze względu na możliwe niekorzystne zacienianie.

• Przeszklenia powinny być zaprojektowane od strony południowej zachodniej i wschodniej, tak by zyskać poprzez okna maksimum energii w sezonie jesienno zimowym a równocześnie zminimalizować nadmierne nagrzewanie w sezonie letnim.

• Odpowiednie, o ile to możliwe, rozmieszczenie drzew na działce - drzewa liściaste zatrzymują nadmiar promieni słonecznych w okresie letnim, a w okresie zimowym pozwalają im dotrzeć do naszych okien. Drzewa iglaste natomiast powinny znaleźć się od strony północnej domu, gdyż mogą skutecznie zatrzymać mroźne wiatry i wytworzyć strefę bezwietrzną, a co za tym idzie cieplejszą, za naszym domem.

Odpowiednia izolacja termiczna przegród zewnętrznych - ścian, dachu, podłogi.

• Ściany zewnętrzne, dach i podłoga na gruncie (czyli wszystkie przegrody pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem domu) powinny mieć współczynnik przenikania ciepła ~ U = 0,15 - 0,10 [W/m2K].

• Oczywiśćie im mniejszą wartość uda się uzyskać tym lepiej dla energooszczędności budynku.

 • • Rozwiązania przykładowych ścian, które uzyskują powyższy rezultat omawiamy w zakładce "Technologia w Domu Pasywnym".
 • Odpowiednie okna i ich montaż.

  • Okna znacznie pogarszają właściwości cieplne ściany budynku. Jednakże są konieczne do prawidłowego funkcjonowania domu. By ograniczyć straty ciepła poprzez przeszklenia w domu pasywnym należy stosować okna o współczynniku przenikania ciepła U <= 0,8 [W/m2K]

  • Okna muszą być zamontowane w warstwie ocieplenia by uniknąć powstania mostków termicznych. Okna mocuje się na specjalnych konsolach w oparciu o rozwiązania producenta stolarki.

  Brak mostków termicznych.

  • Należy tak zaprojektować budynek by zlikwidować wszystkie mostki termiczne takie jak:
  - montaż okien
  - połączenie zewnętrznych schodów, tarasów z konstrukcją budynku
  - połączenie ściany fundamentowej ze ścianą parteru

  • Takich newralgicznych miejsc w budynku jest znacznie więcej (oczywiście zależy to od konkretnego domu) więc należy pamiętać, że dla uniknięcia mostków termicznych bardzo ważne jest opracowanie detali budowlanych na etapie projektowania (projekt architektoniczny powinien wykraczać zakresem poza typowy projekt budowlany) i nadzór nad pracami w trakcie wykonywania. Niedokładne wykonawstwo lub zaniedbanie może powodować, że założenia projektowanie nie będą miały odzwierciedlenia w przyszłej eksploatacji domu.

  Dom Pasywny musi być szczelny, hermetyczny.

  Dom pasywny ma wysokie wymagania dotyczące szczelności powietrznej przegród budowlanych. Obowiązujące wymagania dla współczynnika krotności wymian przy różnicy ciśnienia równiej 50 Pa wynoszą n50 < 0,6 1/h.

  • Brak wentylacji grawitacyjnej, tradycyjnego kominka.
  • Uszczelnienie okien, ścian.
  • Zastosowanie folii przy konstrukcji szkieletowej.
  • Konieczność stosowania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.