Co to jest dom pasywny?

Dom Pasywny to budynek, którego zapotrzebowanie na energię pierwotną (energia, która musi być pozyskana bezpośredni z natury żeby pokryć zapotrzebowanie na ogrzanie domu, przygotowywanie ciepłej wody, wentylację mechaniczną oraz pracę wszystkich urządzeń elektrycznych) jest mniejsze lub równe 120 kWh/m2*rok, a roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 15 kWh/(m²rok). By uzyskać tak niskie zapotrzebowanie na energię należy odpowiednio zaprojektować budynek zarówno pod kątem czysto architektonicznym, jak i technologicznym. Dom Pasywny nie tylko jest energooszczędny ale również, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, przyjazny dla środowiska.