Etapy współpracy projektowej.

Wiedząc, że dla większości Inwestorów budowa i współpraca z architektem nie jest powszedniością przedstawiamy Państwu zarys naszej pracy podzielonej na trzy etapy: Analizę, Projektowanie i Budowę.

Analiza

To część naszej pracy poświęconej na przygotowanie projektu. Doradzamy naszym Klientom (jeśli jest taka możliwość) już od pierwszego kroku inwestycji, to jest odpowiedniego wyboru działki. Teren na którym ma powstać budynek analizujemy pod kątem warunków naturalnych (nasłonecznienia, stron świata, otwarć widokowych, zadrzewienia, budynków sąsiednich), uwarunkowań prawnych (zapis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o ustaleniu Warunków Zabudowy), potrzeb Inwestora oraz jego możliwości finansowych. Efektem tej pracy jest przedstawienie Inwestorowi optymalnych rozwiązań dotyczących Inwestycji na konkretnej działce.

Projektowanie

To najważniejsza część naszej pracy. Szczegółowo opracowany projekt, od etapu koncepcji poprzez projekt budowlany, szczegóły wykonawcze aż po aranżacje wnętrz z doborem sprzętu AGD, gwarantuje najlepsze rozwiązania i oszczędności na etapie budowy i użytkowania.
Nasza współpraca z Inwestorem przebiega w następujący sposób:

 1. Przygotowanie koncepcji architektonicznej na podstawie danych zgromadzonych na etapie analizy. Koncepcja rozpatrywana jest również pod kątem przyszłej aranżacji wnętrz, którą też się zajmujemy. Wstępny projekt zawiera również propozycje związane z Architekturą Krajobrazu - usytuowania domu na działce, planowanych zadrzewień i ukształtowania terenu co ma wpływ na uzyskanie standardu Domu Pasywnego.
 2. Wstępne określenie zapotrzebowania na energię budynku.
 3. Konsultacje z Inwestorem, wprowadzanie ewentualnych zmian
 4. Gdy Inwestor jest już zadowolony z powstałej koncepcji przechodzimy do kolejnego stadium - opracowanie projektu budowlanego.
 5. Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę:
  • projekt zagospodarowania działki
  • projekt architektoniczny
  • projekt konstrukcyjny
  • projekty branży sanitarnej (wod. - kan., gaz, c.o., pompa ciepła, kolektory słoneczne itp.)
  • projekt branży elektrycznej
  • charakterystyka energetyczna budynku
  • projekty przyłączy mediów.
 6. Z uwagi na naszą dbałość o detale i jakość, co się przekłada na oszczędności na etapie budowy, nasze projekty swą zawartością wykraczają poza zakres wymagany Prawem Budowlanym.
 7. Wykonanie projektu aranżacji wnętrz.
 8. Dodatkowo zajmujemy się prowadzeniem wszelkich spraw formalnych od uzyskania warunków zabudowy, warunków technicznych przyłaczenia mediów po uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budowa

Na etapie prowadzenie prac budowlanych nasza rola to prowadzenie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem. By budynek zaprojektowany wg standardów Domu Pasywnego osiągnął je po wybudowaniu bardzo istotne jest by wykonawca prowadził pracę zgodnie z dokumentacją a wszelkie zmiany uzgadniał z projektantem. Dom wybudowany zgodnie z projektem będzie mógł uzyskać certyfikat domu pasywnego co daje mozliwości uzyskania dotacji finansowych.
Gdy budynek będzie w stanie surowym możemy przystąpić do szczegółowego opracowania projektu aranżacji wnętrz i nadzoru nad pracami wnętrzarskimi.